חיפוש

 
קוד אתי ותקנון
לכל הפונים לאתר איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה -  שלום!
לפני חמש שנים התכנסנו, כעשרים אנשי טיפול, במטרה לנסות ולבחון את מעמד תחום הפסיכותרפיה בארץ. המסקנה אליה הגענו הייתה ברורה לכולנו: ישנו צורך באיגוד-גג שיהווה בית מקצועי לעוסקים בפסיכותרפיה כדיסציפלינה נפרדת, איגוד בו יתקיים דיאלוג פתוח בין מקצועות שונים בתוך העולם הטיפולי.
במהלך השנים האחרונות התכנסנו לכן יחד, קבוצה של שישה אנשי מקצוע משדות שונים בתחום הפסיכותרפיה, על מנת להקים, לראשונה בישראל, איגוד רב-תחומי לפסיכותרפיה. הקבוצה העמידה לנגד עיניה את כינונה ומיסודה של הפסיכותרפיה כדיסציפלינה טיפולית עצמאית, שאינה נגזרת של דיסציפלינות ספציפיות אחרות (כגון פסיכולוגיה קלינית, עבודה סוציאלית, טיפול באמנויות ועוד). בתהליך דיאלוגי מורכב וארוך מיצינו מתוך ההכשרות הפסיכותרפויטיות השונות עקרונות יסוד לעיסוק בפסיכותרפיה. תהליך העבודה הממושך והדיאלוג בין אנשי מקצוע ממגוון הכשרות המחיש את הקשיים, האתגרים ויותר מכל – את הפוטנציאל המעשיר -  של דיאלוג מיטיב שתכליתו מיצוי העיקרים שהם מעבר לגישה תרפויטית כזו או אחרת.
לאחר כשנתיים של עבודה התרחב התהליך כך שכלל בתוכו מפגשים עם ראשי ונציגי הכשרות רבות. מפגשים אלו, ובתוכם צוותי חשיבה ייעודיים בועדות שונות, הניבו חשיבה מחדש שהבשילה במשך הזמן. בין היתר התמודדנו בתקופה זאת עם שאלות לגבי מקומן היחסי של הכשרה אקדמית לעומת מקצועית בתהליך ההכשרה, מהותם של לימודי ליבה משותפים להכשרות השונות ועוד.
חשיבה זאת היא  שהניבה בסופו של דבר  את ייסודו של ארגון הגג ששמו, "איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה"
 
על הרציונאל המנחה שליווה אותנו לאורך התהליך:
אנו מצרפים מספר קוי-מתאר שיעזרו להבהיר את הרציונל שעמד מאחורי תהליך הקמת האיגוד. 
 
1. פסיכותרפיה:
בישראל לא מוגדרת דיסציפלינה מקצועית כזאת, למרות שבפרקטיקה היא מתרחשת יום יום, על-ידי אלפי עובדים סוציאליים, בעלי תואר ב.א. ומ.א, אלפי פסיכולוגים בעלי התמחויות שונות, אלפי פסיכיאטרים, מאות – אם לא יותר – מטפלים באמנויות, מספר גדל והולך של פסיכותרפיסטים אינטגרטיביים, הומניסטיים או גופניים ועוד. מטרתנו הייתה להבהיר מהי ההכשרה הנדרשת לעיסוק בפסיכותרפיה כמפגש אנושי מקצועי בעל פוטנציאל מרפא. בבואנו לעשות זאת נוכחנו, שחלקים גדולים מן הקוריקולום הנלמד היום במסגרת המקצועות האקדמיים המכשירים לכאורה לעיסוק זה, אף שהם יכולים להעשיר את העוסקים בו, אינם רלבאנטיים לעיסוק בפסיכותרפיה באופן ישיר. את החלקים האחרים הותרנו בעינם. מנגד, מצאנו שדרישות ספציפיות- כגון טיפול אישי משמעותי וארוך-טווח, אינן נכללות בדרישות של מרבית ההכשרות המקובלות.
 
 
2. התשתית ההתנסותית-מקצועית  והמסורות הפסיכואנליטית וההומאניסטית:
נר לרגלינו היו שתי מסורות ותיקות בפסיכותרפיה, ההומאניסטית והפסיכואנליטית ואופני הלימוד וההכשרה בהכשרות אלו. כידוע לכם, במקומות רבים בעולם יכול כל אדם, עם או בלי ידע קודם בתחומי בריאות הנפש, להתקבל להכשרה במכון פסיכואנליטי, הכשרה שאינה אקדמית ועיקרה הוא הממד ההתנסותי, העבודה בפועל וההדרכות הנלוות. דברים דומים נכונים לגבי מכוני הכשרה הומאניסטיים-אינטגרטיביים.
ההנחה היא, שבמסלול התנסותי, אישי, בו יש מידע ומעקב רציפים אחר התלמידים והפרקטיקנטים יש אפשרות, במהלך 4-6 שנים של הכשרה ללוות, לנתב, לנתר ולעקוב אחר התפתחותו של התלמיד, לעקוב אחר יכולותיו וקשייו, ולהפסיק הכשרות של תלמידים שאינם מתאימים. נושא זה בוודאי ידרוש מאיתנו הקפדה יתרה בשנים הקרובות.
 
 
3. האיגוד הבריטי לפסיכותרפיה – U.K.C.P
האיגוד הבריטי לפסיכותרפיה שימש מודל-מכוון לכינון האיגוד הרב-תחומי שלנו.  האיגוד מקפיד על סטנדרטים גבוהים של הכשרה במסלולים מגוונים הנעים בטווח של 3-5 שנות הכשרה, בצד מתן מרחב לגיוון רב, ופלורליזם מוצהר לגבי אופנויות ההכשרה. באופן זה הוא מאגד אלפי חברים, בוגרי הכשרות קוגניטיביות, פסיכואנליטיות,  הומאניסטיות-אינטגרטיביות  ועוד. משמעות הדבר היא שהכשרות פסיכו-רוחניות, גופניות, קוגניטיביות, משפחתיות, פסיכואנליטיות ואחרות דרות בכפיפה אחת, תוך הסכמה להכרה הדדית בערכן של ההכשרות, מבלי לפגוע בייחוד ובספציפיות של הגישות השונות בפסיכותרפיה. האיגוד מקיים מגוון של פעילויות מקצועיות, תומך בחבריו ומייצג אותם במהלכי החקיקה בבריטניה.
לקריאה נוספת על ה U.K.C.P  : http://www.psychotherapy.org.uk/ 
 
מתוך כל אלו נגזרו מטרות האיגוד והן:
להוות אירגון גג הנותן הכרה ושיוך מקצועי לאנשים העוסקים בטיפול נפשי במגוון גישות.
לשמש גוף מקצועי המצטרף לגופים מקצועיים קיימים, ובנוסף מציע חלופה לשם הכרה בתוכניות, מוסדות, ומסלולי לימוד חדשים.
לקדם חקיקה לשם הכרה בעיסוק בפסיכותרפיה במגוון גישות
לקבוע סטנדרטים לאיכות ההכשרה ודרישות המקצוע, המחייבים את העוסקים בפסיכותרפיה ואת תוכניות ההכשרה השונות.
להביא למתן הכרה מקצועית לתפיסות טיפוליות המשלבות עבודת גוף-נפש-רוח
לפעול להשתלבות מטפלים החברים באיגוד וסטודנטים הנמצאים בשלבי התמחות, במוסדות לבריאות הנפש ובמערך הציבורי המטפל.
לפעול לקיום ועידוד  דו-שיח בין הגישות השונות בפסיכותרפיה ומקצועות טיפולים נוספים.
לתרום להרחבה והעמקה של תחום הפסיכותרפיה בארץ ע"י ארגון כנסים, ימי עיון ותוכניות מחקר.
 
אנו מקווים שפריסה קצרה זאת מסייעת להבין את מהלך הקמת האיגוד כפי שנעשה עד כה ואת מטרותיו בשנים הקרובות.
 
חברות ושותפות:
הקמת האיגוד היא ביטוי להכרה הולכת ומעמיקה, במרחב המקצועי-ציבורי, במסלולי הכשרה מגוונים וייחודיים בתחום הטיפול הנפשי,  ובהיותה של הפסיכותרפיה פרופסיה העומדת ברשות עצמה.
האפשרות להגדיר מחדש את מקצוע הפסיכותרפיה פותחת בפני כולנו פתח  להשתתף באתגר המורכב של ביסוס התחום בישראל, מתוך נקודת-מבט פתוחה, רחבה וביקורתית, החורגת מהנורמה הנהוגה כיום. נורמה  זאת אינה מאפשרת כיום הכרה מקצועית לפסיכולוגים ולפסיכותרפיסטים רבים בוגרי מוסדות הכשרה בישראל ומחוצה לה, ולמטפלים רבים מתחומים משיקים כגון פסיכואנליזה, פסיכותרפיה הומאניסטית, אקזיסטנציאליסטית ואינטגרטיבית, תרפיות באמניות, עבודה סוציאלית ועוד.
האיגוד קם לכן על-מנת לענות על צורך מקצועי של מטפלים רבים בבית, המאפשר השתייכות, התפתחות, ושותפות מתוך תחושה של זהות מקצועית.
 
 
הרשמה כ' חבר' או כ' מועמד לחברות':
האיגוד הוקם כעמותה ולכן פעילותו השוטפת והתקיימותו העתידית מושתתים על בסיס התנדבותי ודורשות הרתמות של חברים לעשייה בתחומי הפעילות השונים של האיגוד.
כמו כל איגוד מקצועי, התנהלותו השוטפת ופעילויותיו העתידיות מחייבים גביית דמי-חבר למימון שוטף.  כוחו ומשמעותו של האיגוד עבור כל אחד מאיתנו ייגזר במידה רבה ממספר החברים בו ומאופי הפעילות של החברים.  נשמח לראות כמה שיותר חברים באיגוד, תורמים ומשפיעים על דמותו, פעילויותיו וחזונו המתפתח. האיגוד מקבל לשורותיו 'חברים', שהם פסיכותרפיסטים מוסמכים העומדים בדרישות המקצועיות, המנוסחות בתקנון המצורף, וכן 'מועמדים לחברות' שהם בוגרים וסטודנטים שלא השלימו את מלוא הדרישות.
כולכם מוזמנים לעיין בתקנון ולמצוא את האופן בו תרצו לבטא את השתייכותכם לאיגוד ואת שותפותכם בהמשך צמיחתו.  (נהלי הרשמה וטפסים להורדה).
 
זהו רגע מרגש ומשמח עבורנו.
מכאן ואילך ערכו, כוחו ומעמדו של האיגוד יהיו נתונים בידי חבריו הפעילים.
 
בברכה,
ועדת ההיגוי של האיגוד הרב-תחומי לפסיכותרפיה:
מירי גרוס, יורי סלע, נעמי אורבך-שבילי, אריאלה ביננבוים, גדעון מנדה וליאורה מדינה.


                                                                                                           
© 2012 כל הזכויות שמורות - איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה
לייבסיטי - בניית אתרים