חיפוש

 
קוד אתי ותקנון
ברוכים-הבאים!
ההרשמה לאיגוד מתקיימת בשני מסלולים:

המסלול האחד, במעמד "חבר", מיועד למטפלים בפועל המבקשים להיות חברים באיגוד. אתם מוזמנים לעקוב אחר נוהל ההרשמה במעמד "חבר" המופיע למטה, ולשלוח את המסמכים הנדרשים לכתובת המצויינת. עם קבלת החומר, תקבלו אישור על קבלתו ממזכירת האיגוד , והחומר יועבר לטיפולה של ועדת-הקבלה. לאחר מכן, תשלח הודעת-קבלה כחבר באיגוד, או לפי הצורך, בקשה להשלמת תנאי-קבלה שלא התמלאו.
 
 המסלול השני, במעמד "מועמד לחברות (קנדידט)", מיועד  לבוגרי תוכניות הכשרה שעדיין לא השלימו את כל תנאי הקבלה (מכסת שעות-טיפול והדרכה וכד'), , המזדהים עם רוחו של האיגוד ועם מטרותיו, ומתכוונים לקבל בעתיד הכרה-מקצועית של האיגוד. מסלול זה מיועד גם לאנשים הנמצאים עדיין בתהליכי לימוד והכשרה. חברות באיגוד במעמד זה, הופכת אתכם לשותפים לדרך, וכן למשתתפים  פעילים בכל אירועי האיגוד,ולזכאים לכל הטבה הניתנת ע"י האיגוד. ההבדל בין חברות זו לחברות במעמד "חבר", היא  בהעדר זכות הצבעה, וכן בחוסר אפשרות להבחר כחברים בעלי זכות-הצבעה בוועדות האיגוד.   אתם מוזמנים לעקוב אחר נוהל הרשמה לאיגוד .במעמד "מועמד לחברות (קנדידט)"  המופיע בהמשך                                                                                                                                                  
נוהל הרשמה לאיגוד במעמד "חבר"
 1. אדם המבקש להיות חבר באיגוד יגיש לועד האיגוד בקשה בלשון זו:
  "אני [שם, מקצוע, מען ות.ז.] מבקש להיות חבר ב: 'איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה'.
  מטרות ותקנון האיגוד ידועים לי. אם אתקבל כחבר באיגוד אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, לחתום על הקוד האתי ולכבד את החלטות האסיפה הכללית של האיגוד".
  (ההתחייבות למילוי אחר הקוד האתי כוללת את קוד האיגוד וכן את הקוד האתי של המקצוע או המוסד הספציפי אליו המטפל קשור.)

   
 2. לבקשת הרישום יש לצרף את המסמכים הבאים:
  2.1 מועמדים בוגרי תוכניות המוכרות על ידי האיגוד, יצרפו תעודה המעידה על סיום לימודים ועמידה בכל החובות.

  2.2 מטפלים מדיספלינות שונות העוסקים בטיפול נפשי (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים באומנויות...) ואינם בוגרי תוכניות המוכרות על ידי האיגוד, יציגו מסמכים המעידים על עמידה בדרישות המפורטות לקבלת חבר באיגוד לפי סעיף 6 בתקנון.

  2.3 על כל המועמדים לצרף מסמכים המעידים על השלמת החובות הבאות:

  •  100 שעות טיפול אישי (עצמי)
  •  300 שעות עבודה מעשית (פרקטיקום) הכוללות לפחות 2 טיפולים ארוכי-טווח        (בהיקף 55 שעות כ"א).
     שאר השעות יהיו מטיפולים בהיקף של 10 מפגשים   ומעלה.
  •  200 שעות הדרכה ביחס המופיע בסעיף 5.6

  מנין השעות יכלול שעות טיפול והדרכה שנצברו במהלך שנות ההכשרה

   
 3. לבקשת הרישום יש לצרף 2 תמונות, דמי טיפול בסך 50 ש"ח לפקודת איגוד ישראלי רב- תחומי לפסיכותרפיה (בהמחאה) וכן כתובת מייל.
        
נוהל הרשמה לאיגוד במעמד "מועמד לחברות (קנדידט)"
ההרשמה לאיגוד במעמד זה איננה כרוכה בתהליך אישור מורכב אלא פתוחה בפני כל תלמידי ובוגרי התוכניות המוכרות שטרם השלימו את כל חובותיהם, ולכן עדיין אינם יכולים להיות חברים באיגוד במעמד "חבר". מועמד לחברות באיגוד זכאי להנות מכל שרותי האיגוד, אך אינו יכול להצביע במוסדותיו.
תלמידים ובוגרים המעוניינים להרשם לאיגוד במעמד של "מועמד לחברות" מוזמנים להגיש בקשת הרשמה, בצירוף תשלום דמי-חבר שנתיים בסכום מופחת, כמופיע בתקנון.
 

 
להורדת טופס ההרשמה לאיגוד - לחצו כאן 

את המסמכים יש לשלוח לת.ד 39191 , רמת אביב, ת"א 6139101
 
שאלות ניתן להפנות למזכירות האיגוד דוא"ל:
  info@israel-psychotherapy.org.il
     


                                                                                                           
© 2012 כל הזכויות שמורות - איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה
לייבסיטי - בניית אתרים